Loading, please wait...

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ (50 แผ่นขึ้นไป)


เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ MAX HD-12N/13M

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ MAX HD-12N...

เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา 30-120 แผ่น

2,280.00 ฿ รหัสสินค้า : 04-14110 รุ่น : HD-12N/13M

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ MAX HD-12N/17M

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ MAX HD-12N...

เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา 70-160 แผ่น

2,890.00 ฿ รหัสสินค้า : 04-14100 รุ่น : HD-12N/17M

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ MAX HD-12N/24M

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ MAX HD-12N...

เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา 120-250 แผ่น

3,220.00 ฿ รหัสสินค้า : 04-14200-HD12N24M รุ่น : HD-12N/24M

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ ตราม้า HD-1213

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ ตราม้า HD-...

เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา 80-100 แผ่น

1,320.00 ฿ รหัสสินค้า : 04-25400-HD1213 รุ่น : HD-1213

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ Aroma HD-1213

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ Aroma HD-1213

เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา 100 แผ่น

1,040.00 ฿ รหัสสินค้า : 04-05200-HD1213 รุ่น : HD-1213

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ Aroma HD-1217H

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ Aroma HD-1...

เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา 160 แผ่น

1,500.00 ฿ รหัสสินค้า : 04-99090-HD1217H รุ่น : HD-1217H

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ Aroma HD-1224

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ Aroma HD-1224

เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา 240 แผ่น

2,000.00 ฿ รหัสสินค้า : 04-04203-HD1224 รุ่น : HD-1224