Loading, please wait...

แฟ้มคลิปสปริง


แฟ้มคลิปสปริง A4 สัน 5 ซม. ตราช้าง 8230

แฟ้มคลิปสปริง A4 สัน 5 ซม. ตราช้าง 8230

แฟ้มคลิปเดือย A4 สัน 5 ซม. ตราช้าง 8230

1,550.00 ฿ รหัสสินค้า : 31-8230 รุ่น : 8230

แฟ้มคลิปสปริง A4 สัน 7 ซม. ตราช้าง 8250

แฟ้มคลิปสปริง A4 สัน 7 ซม. ตราช้าง 8250

แฟ้มคลิปเดือย A4 สัน 7 ซม. ตราช้าง 8250

1,940.00 ฿ รหัสสินค้า : 31-8250 รุ่น : 8250

แฟ้มคลิปสปริง A4 สัน 10 ซม. ตราช้าง 8280

แฟ้มคลิปสปริง A4 สัน 10 ซม. ตราช้าง 8280

แฟ้มคลิปเดือย A4 สัน 10 ซม. ตราช้าง 8280

1,200.00 ฿ รหัสสินค้า : 31-8280 รุ่น : 8280

แฟ้มคลิปหนีบสปริง

แฟ้มคลิปหนีบสปริง

คลิปสปริงที่ใช้ยึดเอกสารผลิตจากวัสดุคุณภาพดี

สอบถามราคา รหัสสินค้า : 31-Clipsping รุ่น : Clipsping